Tag Archives: Vetenskap

Vetenskapsfilosofi på ett lättillgängligt sätt

12 Apr


Bokförlaget Fri Tanke ger ut en serie som heter Kort om.., där en av de senast utkomna heter Kort om vetenskapsfilosofi. Alla böcker i serien är korta genomgångar av svåra frågor, ett sätt att på ett enkelt och rakt sätt förklara rätt komplicerade tankegångar både när det gäller religiösa, filosofiska och på annat sätt vetenskapliga aspekter på stora frågor. Kort om vetenskapsfilosofi går igenom hur man sett på vetenskaplig kunskap och kunskapsproduktion genom historien och ger också en inblick i ett par vetenskapsfilosofiska och –teoretiska modeller. I slutkapitlet diskuteras också forsningsetik och om vetenskapliga landvinningar alltid är av godo. Det är en lagom avvägd genomgång: tillräckligt ingående för att inte bli för fragmentarisk och ändå så pass lättillgänglig att man inte måste besitta alltför mycket kunskap för att kunna ta till sig resonemangen. En bra introduktion till vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori.

I serien finns också:
Kort om hjärnan
Kort om medvetandet
Kort om fri vilja
Kort om etik

/Magnus

Komplex teknologi förklarad på ett lätt och bra sätt

30 Mar


Den börjar dyka upp oftare och oftare. I alla artiklar om framtidens prylar. När det pratas om mediciner, om avancerade apparater, om i snart sagt allt. Nanoteknologin. Men vad är det egentligen man pratar om, vad innebär den? Nanorevolutionen – från Nobelpris till din vardag är en översikt över nanotekniken, hur den växte fram och vad vi kan förvänta oss av den, både i positiv och problematiskt hänseende. Den är fascinerande skriven: den ger en bra grund att stå på, att förstå på, att gå vidare från. Den är lätt att läsa och inte svårförstådd. Ibland med ett metaforspråk man blir glad och lycklig av, ibland med en pedagogisk udd av briljans. Naturligtvis är det lättare att hänga med om man är genuint intresserad, men för alla som undrat över nanotekniken, oavsett grundkunskaper: Boken för er! /Magnus