Tag Archives: Språk

ABC å allt om D

19 Nov

Människans viktigaste uppfinning!

Så säger Nina Ullmaja i sin nyutkomna bok om alfabetet och alla bokstäverna. Ja, och nog kan man hålla med henne om att dessa de minsta av språkets beståndsdelar, alfabetet, är fullkomligt magiska. Sätt  ihop dem på rätt sätt och vips så har man en mening som går att läsa.

Läs om den spännande och för många den okända historien om våra bokstäver.

Härligt inspirerande och intressant bok som dessutom är Augustnominerad.

ABC å allt om D / Anne-Lill

OrdBildning

22 Mar

18-årige sonen testade ordförståelse på högskoleprovet och kom och var ganska nöjd över att ha klarat 5 av 20 frågor. Mamma bibliotekarien utbrast då mycket opedagogiskt i ett Va! –det var ju jättedåligt! Lite skamsen sa sonen -lär mig en massa ord då! Och just som det hampade sig (ett ord sonen inte skulle förstått) råkade jag läsa en alldeles vanlig engelsk myspysgulledeckare av Reginald Hill: Bländverk. Och oj – vilka ord han använder. Hela boken är full av underbart lite gammaldags men fullt användbara ord. Jag började anteckna för sonens bildnings skull och är uppe i en bra bit över hundra ord, tämligen obegripliga för en ickeläsande 18-åring men då och då använda ord, i alla fall utanför Facebookvärlden. Hör bara de ljuva klangerna i ord som: puritanskt, dekadent, arrogans, oförväget, nytert, åstundan, jovialisk, lakoniskt, sistlidna, vedergälla, spörsmål, slikt, nitiskt, obändig och kritter! När sonen numera ska äta kallar jag ner honom att inmundiga kvällsvarden, två ord i en smäll, eller kanske förtära eller intaga – två finfina ord till. /Carina

Bok för ordnördiga

17 Feb

SAOB, Svenska Akademiens Ordbok är ett fantastiskt verk. Ett arbete som pågått sedan slutet av 1800-talet. Nu är man framme vid bokstaven U, band 36.
SAOB är en historisk kartläggning av de skrivna orden i vårt språk. Hur de använts, vad de betyder och var de kommer ifrån.
Spännande att ta sig en stund med för den ordintresserade. Du kan t ex välja att dyka in i fjärde bandet (betacka-blystra) och närstudera ordet blod. Det är inte gjort i en handvändning! 40 sidor, ganska precis, tar det att redovisa alla sammansättningar med blod- ! Första gången det förekom: i Dalalagen från 1300-talet! Visst svindlar det! /Ingrid

Gratis tillgång till SAOB på nätet:
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/index.html

Orden som rest sig ur militärhistorien

28 Apr


Har du någonsin undrat över varifrån begreppet ”att gå i bräschen” för något härstammar från? Eller ursprunget till begreppet ”grogg”? Har du överhuvudtaget ett intresse för ords etymologi och historia? Då ska du definitivt bläddra i, läsa och låta dig hänföras av Olle Bergmans Krigiska ord. En odyssé över ord och begrepp som har någon form av militärt ursprung eller militär historia. Här finns banerförare och kamrater, här finns skräckvälden och triumfer. Här finns kyckling Marengo och kåldolmar tillsammans med praliner och Dry Martinis. Och samma ursprung till begreppen som betecknar en ”våldsam och oregerlig sälle” respektive ”typ av finare halsduk”. Fascinerande och underhållande läsning, som dessutom avslutas med ett antal citat med militär anknytning och deras historiska sammanhang. /Magnus

Även nya ord har en historia

24 Jan


Det svenska språket berikas konstant av nya ord. Ord som lånas in, slangord som blir stadfästa, nylogismer. En del av orden blir ju också officiellt erkända genom att bli upptagna i Svenska Akademiens Ordlista. De här orden uppkommer ju inte av en slump, utan de har en historia, oftast en historia man inte känner till. Peter Olausson, som låg bakom boken Faktoider, har listat ett antal av de senaste årens nyord, som chilla, spam, dissa och cookie, och deras historia. Lärorikt och underhållande. /Magnus

Ord , ord, ord

18 Jan


Läcker liten tidskrift, både till format och innehåll. Det är Språktidningen. Pigg, alert, inbjudande. Både för språknördar och andra ordmärkare av alla slag. I senaste numret kan vi t ex kolla in Nyordslistan. Uppdatera oss på de nya orden som dök upp 2010. Några redan i var mans mun: Kaffeflicka, Facebooka, App. Men vad säger vi om Kärlekslås, Kalsongbombare, Kylkrage. (Och hänger dom ihop på något sätt?!) Kom in på biblioteket och läs senaste numret, låna hem några av de tidigare och frossa i ord! /Ingrid

http://www.spraktidningen.se/omTidningen.lasso

Kärleksspjutet och puppan

4 Jan


Ett litet fniss är det värt, kuk kommer från forngermanska keuk som betyder klump eller knöl. Ha, så gick det med det stolta redskap män besitter. Karin Milles har i ”Kung Karl och kärleksgrottan – lek, lust och ideologi i de svenska könsorden” samlat på massor av könsord, penetrerat dem och hittat kul saker och eftertänksamheter i hur vi benämner våra kön. Förstås är kuk och fitta fortfarande kung och drottning i könsordens värld. Snopp och snippa prins och prinsessa. Och däremellan finns massor av kul och mindre kul ord som också bestämmer en slags könsordning: monumentet, kronjuvelerna ställs mot murvetossan eller blomman. Gissa vilket kön orden tillhör…/Carina