Tag Archives: Lyrik

En stor poets levnadsteckning.

11 Apr


I år fyller Tomas Tranströmer 80 år. Det firas, förutom genom att hans samlade verk åter ges ut, genom en biografi över hans liv. Eftersom han alltid varit mycket mån om att skydda sin och familjens integritet och inte låtit det privata bli del av någon offentlighet, skulle det kunna vara en grannlaga uppgift att teckna en biografi över honom. Staffan Bergsten, docent i litteraturhistoria vid Uppsala Universitet, försöker komma Tranströmer in på livet genom att, förutom att redogöra för honom som offentlig person, också teckna en bild av hans inre genom studier av hans poesi. Det låter på förhand som ett projekt dömt att bli kvasipsykologiserande, men Bergsten lyckas ändå ro iland intressanta slutsatser och synpunkter. Han konstaterar att hur källkritiskt väldokumenterad en persons levnadsteckning än må vara, rymmer den aldrig hela sanningen om en person. Det är sant. Men Bergstens biografi är ett intressant, habilt och tillgängligt porträtt av Sveriges störste nu levande diktare. Och fungerar också som ett utmärkt incitament till att ta till sig Tranströmers poesi på ett nytt sätt. /Magnus

Forty-five

28 Feb

David Nicholls ( med En dag, som Sandra bloggat om) är inte ensam om sitt upplägg att skildra sina huvudpersoner en gång om året. Frieda Hughes heter dottern till det berömda författarparet Ted Hughes och Sylvia Plath. Hon har gjort en diktsamling med fyrtiofem dikter – en dikt om varje år i sitt hittillsvarande liv. Hon har också gjort en konstutställning med målningar med samma motiv. Jag tycker att det är en grymt bra idé. I sitt förord skriver hon att målningarna skulle uttrycka känslorna som färgade varje år och att dikterna skulle erbjuda en beskrivning av det som orsakade dessa känslor.( Synd att inte några av målningarna finns med i hennes diktsamling Forty-five). Är man dotter till dessa två berömdheter kan jag tänka mig att det finns ett extra stort behov av att beskriva livet på sitt eget vis eftersom det på ett sätt blivit stulet och utsatt för livslång spekulation genom andras berättelser. Jag befarar att Frieda Hughes bok inte kommer att översättas till svenska men engelskan är dess bättre lättbegriplig. Anna