Tag Archives: Funktionsnedsättning
8 Jun

Född 1921 är Karl Grunewald still going strong och har kommit ut med en tjock bok, ”Från idiot till medborgare”, där han skriver om de utvecklingsstördas historia, en i många stycken tuff historia.
Grunewald har länge varit en drivande kraft i strävan att förbättra de psykiskt utvecklingsstördas livsvillkor, han har bekämpat institutionsvård och verkat för att utvecklingsstörda skall leva tillsammans med andra i samhället och lyckats kämpa hårt för att alla, oavsett vad man råkar födas med ska ha lika villkor i samhället. En eloge till en sådan superhjälte! /Carina