Tag Archives: Funktionsnedsättning

Tunga saker runt omkring oss

8 Mar


I vissa sändningar av nyinköpta böcker ligger det en hel hop av böcker som ger klump i magen. Jag är redan död: en mammas berättelse, handlar om 14-åriga E som snabbt och oförklarligt hamnar i en djup depression. Tungt. Livsvilja av Ingegerd Bäckström handlar om 14-åriga Victor som får cancer och dör i sin cancer. Vråltungt. Lite mer hoppfullt är Eva Helmerssons bok Stå upp, sitt ner, gå vidare. Hon har MS och skriver om hur man kan tackla en obotlig, ibland dödlig sjukdom. Tunga men mycket viktiga böcker som hjälper att öka förståelsen för svåra sjukdomar. /Carina

Allt en bok ska ha – En dåre fri

22 Nov


Den här boken är riktigt, riktigt bra! Den är en roman men platsar så väl bland fackböckerna ändå. ”En dåre fri” av Beate Grimsrud innehåller allt det där jag vill ha av en bok. Välskriven och med innehåll som vidgar vyerna, ger nya insikter. Mer eller mindre självbiografiskt men med skönlitteraturens fria form skriver hon om att av och till hamna psykotiskt och schizofrent tillstånd. ”En dåre fri” är en bok man önskar alla inom psykvården skulle läsa. /Carina

Recensioner
www.gp.se
www.svd.se
www.dn.se

Lyssna långsamt

9 Nov


”Hoppas han, Gud, tycker att vi pratar klokt…det gör han nog! Han är nog rätt nöjd!”
I boken ”Livet: det bästa man har” lyssnar och samtalar Ragnar Furenhed med åtta barn som går i en särskoleklass på högstadiet. Med ett finstämt öra fångar han upp vad eleverna tänker om sånt livet består av, vänskap, familj, den plats man har i tillvaron. Det är inte ofta någon tar sig tiden och kraften att lyssna på grupper som inte syns, hörs och bullrar sig fram, det blir till fina berättelser i boken. Författaren arbetar som lärarutbildare i religion och etik vid Linköpings universitet. /Carina

Tung kamp

8 Okt


”Annars var han ingen” av Ann Sofi Ahlberg är en förtvivlad bok skriven av en förtvivlad mamma. Det har kommit en hel del böcker av det här slaget på sistone, föräldrar som i desperation skriver om sin och sina barns kamp gentemot en sjukdom eller diagnos och gentemot hela sjukvårds – och omsorgsapparaten. De kämpar stenhårt mot okunnighet, ovilja, oseende bland personal inom olika yrkeskategorier. Och får ytterst sällan gensvar, ibland finns en pärla eller en stjärna. I denna tunna bok beskriver mamman hur sonen insjuknar i en psykos och ytterst lite hjälp finns att tillgå. Ahlberg skriver hudnära, maktlösheten och självanklagelserna inför vad som händer är tung. Den fråga denna och andra egenutgivna böcker ger är, vem är vård och omsorg egentligen till för då så lite hjälp verkar finnas. /Carina

Jag är inte galen

6 Okt


Ibland ges det ut riktigt bra plåsterpåsåretböcker. ”Jag är inte galen: en bok om panikångest” av journalisten Anna Lithander är en sådan. Enkel, praktisk, genomtänkt och självupplevd. Hon går systematiskt igenom vad som händer när en panikattack vrålar in och hon lotsar läsaren ut ur paniken. För man dör inte av panik. Man har det ofantligt jobbigt och obehagligt, panikångest begränsar livet, det är helt enkelt djävligt. Men det är inte dödligt, man blir inte galen och det går att göra något åt det. Riktigt klok bok om ett svårt handikapp som över 200 000 svenskar har idag. /Carina

Kamp

9 Apr


Adhd, Downs syndrom, autism. Tre föräldrar berättar i tre olika böcker om sina barn med dessa funktionsnedsättningar. Och trots barnens sinsemellan olika handikapp har de en sak gemensam, kampen! Att hela tiden med andan i halsen behöva kämpa för sina barn. Och den ofantliga tröttheten och vanmakten de ofta känner. Alla tre böckerna är oerhört personliga, enkelt och kort skrivna, snabbt lästa och ändå mycket informativa. /Carina

Förbannad, frustrerad, förtvivlad/ Björn Andersson (om Adhd)
Kanske inte för dig/ Gudrun Barthelson (om Downs syndrom)
Glasbarnet – min autistiska sons värld/ Kristin Hammar (om autism)

Högvarvad

9 Nov


Det är bilden på Anton på framsidan av boken som fastnar. Han ser så energiskt kul ut.
Titeln säger något annat, ”På hög tomgång genom livet: vår son har ADHD” skriven av Anette Karlsson. Och då får man istället lite ont i hjärtat. För det är en tuff kamp föräldrarna har för att få ett drägligt liv för både sig själva, systern och Anton själv. Ibland reduceras de till att vara vakter, för hjärnan går på högvarv på sonen, minsta kalas, utflykt eller leken på förskolan är ett slag att utkämpa. Och den långa vägen till acceptansen att Anton är som han är utan att kunna välja hur han ska vara. Boken går snabbt att läsa och ger en bra bild av den tuffa kampen många föräldrar till ett barn med handikapp har, dagligen. /Carina