Asparna

19 Dec

Asparna av Hanna Nordenhök är en roman vars historia börjar i artonhundrafemtiotalets Skåne och sedan vindlar sig vidare och dyker upp i samtidens Malmö och binds samman i en berättelse om förakt för svaghet, oförmåga att älska och fascination för det vilda och otämjda. Gemensam nämnare är Råby räddningsinstitut eller Råby ungdomshem för sluten ungdomsvård som det numera heter. Råby ligger mitt i det i det skånska landskapet inte långt från godset där romanens huvudperson Baronen, friherre Gösta Gyllenkrok och institutets grundare en gång levde. Under läsningen funderar jag på hur bakgrundshistorien till dagens vård för pojkar som dömts till sluten ungdomsvård enligt lagen om LSU ser ut, och vilka kopplingar det kan ha till vilseförda och moraliskt vårdslösade barns förbättring som det hette på grundarens tid. Det här kan låta som en socialrealistisk berättelse men är det långtifrån. Hanna Nordenhök flätar och mejslar fram något helt annat med sitt fantastiska språk. Till sitt förfogade har hon haft ett historiskt material som kokats ner i en roman där nutid och historia blir lika viktiga. Den intresserade kan själv finna både bilder och historien om Råby på nätet men då helt utan den twist som Nordenhök givit berättelsen./Anna

%d bloggare gillar detta: