Rädd att flyga?

4 Aug

Semestertider och flygning hör ihop. Många av oss är flygrädda men flyger ändå. Maria Küchen, författaren till nyligen utkomna Att flyga när ett passionerat intresse för flygning och flygande farkoster av alla de slag. Född som hon är vid Ålleberg i Falköping – Sveriges segelflygsmecka vaknade hennes intresse när hon i späd ålder togs dit av sin pappa. Bokens texter är essäer eller kanske  snarare ett slags litterära hybrider, där Küchen guidar oss i flygets historia, upp i luften  och bakom kulisserna: in i cockpit, bakom spakarna i både riktiga plan och i flygsimulatorer. Guidningen går vidare till andra flygrelaterande författare som Saint Exupéry, Jong, Anyuru och Hodell. Hon är en engagerande och skicklig ciceron och åtminstone tror jag att jag numera känner mig lite lugnare sedan jag förstått vilka rigorösa checklistor som gås igenom inför varje flygning. Läsning rekommenderas för alla flygskrajsna!/Anna

Annonser
%d bloggare gillar detta: