Två romaner om tiden efter kriget

26 Feb

Rhidian Brook: De andras hus

Hamburg 1946, kriget är slut och människor som tidigare var bittra fiender ska nu försöka leva i fred med varandra. Staden är full av ruiner och människor som förlorat allt. Hit kommer överste Lewis Morgan med sin familj för att arbeta med återuppbygnaden av allt som ligger i spillror. Det är ont om bostäder och familjen tilldelas ett beslagtaget hus som mirakulöst har undgått bombningarna. I huset bor redan den tyska familjen Lubert som i stället för att köras ut erbjuds att stanna kvar på övervåningen! De forna fienderna ska alltså sova under samma tak!

Rhidian Brook har skrivit en mycket tänkvärd roman om vad som händer med ett samhälle som måste börja om från noll, om två sidor i en konflikt som måste börja samarbeta och inte minst in-sikten att alla sidor i ett krig har lidit.Det mesta är inte svart eller vitt . Alla har mist någon. Den svåra tiden efter kriget ….hur ska man hantera freden?

Författaren har inspirerats av sin fars upplevelser i Hamburg efter andra världskriget.

Amanda Hodgkinson: 22 Britannia Road

6 år har gått sedan Silvana och Janusz skildes åt i september 1939. Janusz inkallas för att försvara Polen och Silvana flyr till de stora skogarna med den nyfödde sonen Aurek för att undkomma krigets fasor. Under tiden har Janusz lyckats ta sig till England och utbildar sig till pilot för att slåss på de allierades sida. Mot alla odds lyckas han efter kriget hitta sin hustru och son och ordnar så att de kan komma till Ipswich , en liten stad i södra England där han hoppas att de kan bli en familj igen. Men kriget har satt djupa spår och ingen av dem är densamma som förut. Går det att överbrygga alla umbäranden och hemligheter som de bär på? I tillbakablickar får man ömsom följa Silvana och Janusz genom de svåra åren samtidigt som det nya livet i England kräver att man ska lägga allt bakom sig . Det är en mörk skildring som ändå aldrig tvekar om försoningens och hoppets styrka!

Man blir väldigt berörd av boken och jag tycker att den har mycket att säga om vår värld i dag. Hur går man vidare när man har många obearbetade trauman är en högst aktuell realitet för många av de krigsflyktingar som söker sig till Sverige . / Barbro P

Annonser
%d bloggare gillar detta: